Řád chatek / buněk

Řád chatek / buněk

1. Nástup pobytu je v den příjezdu od 14.00 hodin.

2. Klíče od chatky/buňky se přebírají od odpovědného pracovníka recepce. Ubytovaný je povinen překontrolovat vybavení chatky/buňky dle inventárního seznamu. Případné nedostatky, či závady je povinen nahlásit v den nástupu na recepci. Chatka/buňka je v den nástupu uklizena a ložní prádlo je připraveno v chatce.

3. V chatce/buňce může přespávat pouze přihlášený počet hostů. Změna počtu ubytovaných se hlásí neprodleně na recepci.

4. Zatloukání hřebíků a skob do chaty/buňky, či jiné poškozování majetku se trestá pokutou.

5. Po celou dobu pobytu jsou ubytovaní povinni udržovat pořádek a všechna protipožární opatření. Platí přísný zákaz kouření v chatách/buňkách.

6. V chatě lze používat pouze elektrospotřebiče, kterými je chata vybavena, nebo které byly zapůjčeny od provozovatele kempu.

7. Ztráta klíčů se trestá pokutou 250,- Kč, kterou je nutno uhradit na recepci.

8. Platí přísný zákaz zavařování.

9. Rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa je z á k á z á n o .

10. NOČNÍ KLID musí být dodržován od 22.00 hod. do 7.00 hod. Posezení u táborových ohňů je možné i po 22.00 hodině, pokud klid ostatních návštěvníků nebude rušen.

11. Během dne je zakázáno rušit ostatní hosty kempu hlasitou hudbou, křikem.

12. Zákaz parkování na příjezdové cestě k dalším chatám/buňkám.

13. Přísný zákaz vynášení nábytku a lůžkovin z chatky/buňky, přísný zákaz stěhování nábytku vše pod pokutou 5000,-Kč

14. Předčasný odjezd se nahlašuje na recepci pokud možno den před odjezdem, zaplacená část nevyužitého pobytu se nevrací.

15. Závady nebo poškození a ztráta majetku zjištěné při ukončení pobytu hradí posledně ubytovaný.

16. Ukončení pobytu je v den odjezdu nejpozději do 10.00 hodin, při překročení tohoto časového limitu bude účtována smluvní pokuta 2000,-Kč.

17. Při ukončení pobytu předává chatu/buňku ubytovaný uklízečce. Chata/buňka musí být uvedena do původního stavu : tzn. vytřená podlaha, nábytek na svém místě, vysypané odpadky, umyté nádobí, svlečené ložní prádlo, uklizeno v okolí chatky/buňky. Vybavení musí souhlasit s inventurním soupisem. Na základě potvrzení uklízečky o převzetí chaty obdrží ubytovaný zpět zaplacenou kauci na recepci.

18. Při nedodržování a porušování řádu bude návštěvník s okamžitou platností vykázán z kempu Sycherák bez náhrady. Při hrubém porušování táborového řádu může být zahájeno přestupkové řízení.

Tento řád je platný od 1.1.2023. Poslední aktualizace 1.1.2023.

Přejít nahoru