Řád ubytovny

Řád ubytovny

1. Nástup pobytu je v den příjezdu od 14.00 hodin.

2. Pokoj se přebírá od odpovědného pracovníka recepce, včetně vnitřního vybavení. Ubytovaný je povinen překontrolovat vybavení pokoje dle inventárního seznamu. Případné nedostatky, či závady je povinen nahlásit v den nástupu na recepci. Pokoj je v den nástupu uklizen a ložní prádlo je připraveno na pokoji.

3. Na pokoji může přespávat pouze přihlášený počet hostů. Změna počtu ubytovaných se hlásí neprodleně na recepci.

4. Zatloukání hřebíků a skob do zdi, či jiné poškozování majetku se trestá pokutou.

5. Po celou dobu pobytu jsou ubytovaní povinni udržovat pořádek a všechna protipožární opatření. Ve všech prostorách ubytovny je nutno dodržovat zákaz kouření.

6. Hlavní vchod ubytovny zamykejte při příchodu i odchodu. Zabráníte tím vstupu neubytovaných osob.

7. Ztráta klíčů se trestá pokutou 250,- Kč, kterou je nutno uhradit na recepci.

8. Platí přísný zákaz zavařování.

9. Předčasný odjezd se nahlašuje na recepci pokud možno den před odjezdem. Zaplacená část nevyužitého pobytu se nevrací.

10. Závady nebo poškození majetku zjištěné při ukončení pobytu hradí posledně ubytovaný.

11. Ukončení pobytu je nejpozději do 10.00 hodin, při překročení tohoto časového limitu bude účtována smluvní pokuta 2000,-Kč.

12. Při ukončení pobytu předává pokoj ubytovaný uklízečce. Pokoj musí být uveden do původního stavu : tzn. vytřená podlaha, nábytek na svém místě, vysypané odpadky, umyté nádobí v kuchyňce, svlečené ložní prádlo, uklizeno v okolí ubytovny.Vybavení musí souhlasit s invent.soupisem. Na základě potvrzení uklízečky o převzetí pokoje obdrží ubytovaný zpět zaplacenou kauci na recepci.

13. Při nedodržování a porušování řádu bude návštěvník s okamžitou platností vykázán z kempu Sycherák bez náhrady. Při hrubém porušování táborového řádu může být zahájeno přestupkové řízení.

Tento řád je platný od 1.1.2023. Poslední aktualizace 1.1.2023.

Přejít nahoru